شرکت کشت و صنعت مغان
خروج هر نوع اموال از شرکت کشت و صنعت مغان ممنوع اعلام شد

خروج هر نوع اموال از شرکت کشت و صنعت مغان ممنوع اعلام شد

خروج هر نوع اموال از شرکت کشت و صنعت مغان با دستور رئیس کل دادگستری استان اردبیل ممنوع اعلام شد‌. به گزارش اول فارس از اردبیل، در پی ابطال واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان پس از سفر  استانی رئیس قوه قضائیه و از سوی هیئت داوری، رئیس کل دادگستری استان اردبیل طی دستورات جداگانه‌ای