شستشوی بالش ها
چهار روش برای شستشو و ضد عفونی کردن بالش‌ها

چهار روش برای شستشو و ضد عفونی کردن بالش‌ها

شستشوی بالش ها هنگامی که در و پنجره‌ها باز است و گرد و غبار بر روی رختخواب می‌نشیند اهمیت بیشتری دارد چرا که هنگام شب این آلودگی و گرد و غبار بر روی الیاف بالش بیشتر اجتماع پیدا می‌کنند و ممکن است برای شما مشکل ساز شوند.  آیا این را می‌دانستید که کارشناسان بهداشت توصیه