شستشوی موتور خودرو
چگونه موتور خودرو را برق بیاندازیم؟

چگونه موتور خودرو را برق بیاندازیم؟

موتور خودرو هم مانند هر چیز دیگری وقتی تمیز باشد بهتر کار می‌کند ولی تمیز کردن موتور مانند شستن سایر قسمت‌های خودرو نیست. به گزارش  اول فارس ، آیا هنگامی که خودرویتان‌ تر و تمیز است و برق می‌زند، احساس خوبی به شما دست می‌دهد؟ یک خودروی تمیز در جاده و خیابان عالی به نظر