شعب بانک
نحوه فعالیت شعب بانکی در مناطق قرمز اعلام شد

نحوه فعالیت شعب بانکی در مناطق قرمز اعلام شد

طبق اعلام شورای پول و اعتبار شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری در مناطق قرمز، حداکثر با یک دوم نیروی انسانی شاغل در آن شعب و با رویکرد تداوم خدمت به شهروندان به فعالیت خود ادامه می‌دهند. به گزارش اول فارس، شورای پول و اعتبار عصر دیروز و در یک هزار و سیصد و چهارمین جلسه