شغل چوپانی
ماجرای ویدئوی جنجالی توهین به لباس کردی و شغل چوپانی در برنامه زنده

ماجرای ویدئوی جنجالی توهین به لباس کردی و شغل چوپانی در برنامه زنده

چندی پیش ویدئویی از مجری معروف شبکه دو درحال گفت‌وگو با مهمان برنامه در فضای مجازی جنجال آفرید. مهمان برنامه شخصی از اهالی استان کرمانشاه بوده و با لباس محلی این منطقه در برنامه حضور یافته است؛ در اثنای برنامه مجری از مهمان سوالی را پرسیده و از او می‌خواهد درباره لباس خود توضیح دهد که برخی از افراد