شماره بین المللی - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • به این شماره ها زنگ بزنید بدبخت می شوید !

    به این شماره ها زنگ بزنید بدبخت می شوید !

    شاید ندانید که اگر تا به حال از شماره‌ای بین‌المللی ناشناس با شما تماس گرفته‌ شده، ممکن است این تماس یک کلاهبرداری باشد که به آن Wangiri Fraud یا نوعی از کلاهبرداری که می‌تواند هزینه زیادی برای شما داشته باشد، می‌گویند. طی سال‌های گذشته مشکلی تحت عنوان «Wangiri Fraud» یا «Wangiri Scam » برای اپراتورها […]

  • هشدار: با شماره‌های ناشناس خارجی تماس دوباره نگیرید

    هشدار: با شماره‌های ناشناس خارجی تماس دوباره نگیرید

    اگر تا به حال از شماره‌ای بین‌المللی که آن را تشخیص نداده باشید، با شما تماس گرفته‌اند، این تماس‌ها ممکن است یک کلاهبرداری باشد که به آن Wangiri Fraud می‌گویند؛ نوعی از کلاهبرداری که می‌تواند هزینه زیادی برای شما داشته باشد.