شماره تلفن ثبت نام واکسن کرونا - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس