شماره گذاری اینترنتی
مراحل رؤیت سوابق تصادف خودروی مورد معامله و شماره‌گذاری اینترنتی در ۱۰ دقیقه

مراحل رؤیت سوابق تصادف خودروی مورد معامله و شماره‌گذاری اینترنتی در ۱۰ دقیقه

آگاهی از چند و چون اجرای طرح شماره‌گذاری اینترنتی خودرو و جزئیات /سرهنگ «علی محمدی» رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور ناجا * ثبت مدارک هویتی و سکونتی در پلیس + ۱۰ ؛ اولین گام **‌ طرح شماره گذاری اینترنتی خودرو چیست؛ آیا تمام مراحل این طرح، اینترنتی است؟ ابتدا باید بگویم که طرح های هوشمندسازی پلیس
اینترنتی شدن نوبت دهی تعویض پلاک در سراسر تهران

اینترنتی شدن نوبت دهی تعویض پلاک در سراسر تهران

رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی اعلام کرد که از امروز دریافت نوبت برای خدمات تعویض پلاک در تهران تماما به شکل اینترنتی انجام می شود. به گزارش اول فارسّ، سرهنگ علی محمدی اشاره به طرحی که از چندی پیش برای نوبت دهی اینترنتی مراکز تعویض پلاک و شماره گذاری خودرو