شناختن افراد دروغگو
نشانه های یک آدم دروغگو را بشناسیم+ویدئو

نشانه های یک آدم دروغگو را بشناسیم+ویدئو

زبان بدن و نشانه های آدم دروغگو آنقدر معروف‌اند که به فرهنگ عامه نیز راه پیدا کرده است؛ مثلاً اینکه پینوکیو موقع دروغ گفتن دماغش دراز می‌شد و رسوای عالم بود! یا اینکه مردم می‌گویند «از چشات معلومه داری دروغ میگی!» اگر شخصی به شما دروغ بگوید آیا می‌توانید دروغ او را تشخیص دهید؟ یا