شناختن افراد دروغگو - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • نشانه های یک آدم دروغگو را بشناسیم+ویدئو

    نشانه های یک آدم دروغگو را بشناسیم+ویدئو

    براساس تحقیقات انسان‌ها به صورت غریزی و ذاتی می‌توانند دروغ افراد را تشخیص دهند، ولی گاهی ممکن است نیروی خود آگاه شما در تشخیص دروغ دیگران اشتباه کند. افراد دروغگو دارای ویژگی‌هایی هستند که با شناخت آن‌ها می‌توان دروغگویی این افراد را تشخیص داد.