شناسایی ماموران
هشدار پلیس آگاهی در خصوص نحوه شناسایی مأموران قلابی

هشدار پلیس آگاهی در خصوص نحوه شناسایی مأموران قلابی

رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی شگرد سارقان مأمورنما و نحوه شناسایی آنها را تشریح کرد. به گزارش اول فارس ؛ سرهنگ شهاب امینی درباره شگردهای سارقان مأمورنما، اظهار کرد: سرقت در پوشش مأمور یکی از شگردهای سارقان است که در این روش، مجرمان با سوء‌استفاده از لباس نیروهای نظامی و انتظامی و گاه در پوشش