شهراری شیراز
پروژه تقاطع غیر همسطح جوادیه در آستانه بهره‌برداری
معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز مطرح کرد:

پروژه تقاطع غیر همسطح جوادیه در آستانه بهره‌برداری

معاون فنی و عمرانی شهراری شیراز اعلام کرد که پروژه‌ی تقاطع غیرهمسطح جوادیه، به عنوان یکی از پروژه‌های مهم و زیرساختی در تکمیل رینگ کمربندی شیراز، آماده بهره‌برداری است. به گزارش اول فارس ، حسین آرگیو شنبه ۸ دی در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت تقاطع غیرهمسطح جوادیه در توزیع ترافیک بین بزرگراه‌های کمربندی