شهرام قائدی بازیگر - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  •  بازیگر مشهور استان فارسی سینما و تلویزیون عزادار شد

     بازیگر مشهور استان فارسی سینما و تلویزیون عزادار شد

    شهرام قائدی بازیگر سینما و تلویزیون تصویر زیر را در اینستاگرام خود منتشر کرد. شهرام قائدی بازیگر سینما و تلویزویون با انتشار این تصویر نوشت: «روزهاست که برادرانم بهرام و حسین عطای این دنیا را به لقایش بخشیدند و رفتند انگار که رفتن (ننه )را تاب نیاوردند گیج و گنگ و مات و مبهوتم که خدایا […]