شهرداری اهواز - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • خانه احمد محمود در اهواز با خاک یکسان شد
    چوب حراج بر خانه راوی روزگار تهیدستان

    خانه احمد محمود در اهواز با خاک یکسان شد

    با وجود تمام نگرانی‌‌ها و هشدارها، آن‌هم در حدود یک دهه گذشته و به‌خصوص در چند ماه گذشته و پس از فروش خانه از سوی ورثه، ملکی تاریخی و خانه‌ای واجد ارزش‌های فراوان، روز گذشته در اهواز با خاک یکسان شد.