شهرداری بوشهر
۵ نفر از کارکنان شهرداری بوشهر دستگیر شدند

۵ نفر از کارکنان شهرداری بوشهر دستگیر شدند

به گزارش اول فارس، «علی حسن‌پور» دادستان مرکز استان بوشهر  از دستگیری و بازداشت تعداد دیگری از کارکنان شهرداری بوشهر خبر داد. وی افزود: در تداوم رسیدگی به پرونده سوء استفاده مالی در شهرداری بوشهر ۵ نفر دیگر از کارکنان شهرداری و افراد مرتبط  دستگیر شدند. دادستان مرکز استان بوشهر بیان داشت: این افراد پس