شهرداری زاکانی - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • رئیسی با امضای حکم شهرداری زاکانی مخالفت کرد؟

    رئیسی با امضای حکم شهرداری زاکانی مخالفت کرد؟

    رئیس جمهور درباره تطبیق سوابق و مدرک تحصیلی علیرضا زاکانی برای تصدی پست شهرداری تهران به معاونت حقوقی ریاست جمهوری دستور داده است که در صورت عدم تطابق ، حکم شهرداری زاکانی توسط وزارت کشور امضا نشود.