شهرداری پسماند
سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز منصوب شد

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز منصوب شد

شهردار شیراز طی حکمی صمد پناهیان را به سمت سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری این کلان‌شهر منصوب کرد. به گزارش  اول فارس، محمدحسن اسدی طی حکمی صمد پناهیان را به سمت سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز منصوب کرد. شهردار شیراز در بخشی از این حکم ابراز امیدواری کرده است: با بهره‌گیری از توان نیروهای