شهردار بانه - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • انتخاب یک زن بعنوان شهردار بانه در استان کردستان

    انتخاب یک زن بعنوان شهردار بانه در استان کردستان

    ناصر محمودی با اشاره به اینکه چهار گزینه به عنوان شهردار مطرح بودند، افزود: با توجه به اینکه سروه قادر خانزاده از پنج ماه قبل سرپرست شهرداری بانه بود و در این مدت عملکردش رضایت بخش بوده،  اعضا ایشان را به عنوان شهردار انتخاب کردند.