شهردار بندر امام
شهردار بندر امام بدلیل آبگرفتگی شهر تعلیق شد

شهردار بندر امام بدلیل آبگرفتگی شهر تعلیق شد

به گزارش اول فارس ، فرماندار ماهشهر گفت: شهردار بندرامام خمینی(ره) به دلیل قصور از وظایف خود در زمان آبگرفتگی حدود پنج روزه شهر، توسط استاندار از سمت خود تعلیق شد. محسن بیرانوند روز شنبه بیان کرد: شهردار بندرامام خمینی (سربندر) بر اساس ماده ۱۳ قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مدت سه ماه، به