شهردار جدید تهران
شهردار جدید تهران انتخاب شد؟!

شهردار جدید تهران انتخاب شد؟!

با انتخاب اعضای شورای شهر، زاکانی شهردار تهران شد.  به گزارش اول فارس،خبرگزاری فارس نوشت:علیرضا زاکانی با کسب اکثریت آرای منتخبین شورای ششم تهران به عنوان شهردار جدید تهران انتخاب شد. در عین حال مهدی چمران، عضو منتخب شورای شهر ششم تهران در گفتگو با ایسنا اخبار منتشر شده مبنی بر انتخاب زاکانی به عنوان