شهرستانهای زرد
ماسک ۲۷ دی ۹۹ | اسامی استان ها و شهرستان های در وضعیت قرمز و نارنجی

ماسک ۲۷ دی ۹۹ | اسامی استان ها و شهرستان های در وضعیت قرمز و نارنجی

بر اساس اعلام سخنگوی وزارت بهداشت در خصوص وضعیت شهرهای کشور از نظر شیوع کرونا امروز ۱۰ شهر در وضعیت قرمز، ۲۳ شهر در وضعیت نارنجی، ۱۶۳ شهر در وضعیت زرد و ۲۵۲ شهر در وضعیت آبی قرار دارند. اول فارس| گروه سلامت:  سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: تاکنون یک میلیون و