شهرستانهای قرمز فارس
کدام شهرستانهای استان فارس قرمز ،نارنجی یا زرد هستند؟

کدام شهرستانهای استان فارس قرمز ،نارنجی یا زرد هستند؟

اخبار استان فارس: بر اساس سطوح تعیین شده در اپلیکیشن ماسک، ۱۸ شهرستان استان فارس در وضعیت قرمز، ۱۳ شهرستان در وضعیت نارنجی و پنج شهرستان در وضعیت زرد شیوع ویروس کرونا قرار گرفته‌اند. به گزارش اول فارس به نقل از ایرنا، براساس سطوح تعیین شده در اپلیکیشن ماسک، ۱۸ شهرستان فارس شامل شیراز، زرقان