شهرستان ارسنجان
کشف زمین خواری ۶۰۰ میلیونی در ارسنجان
فرمانده انتظامی شهرستان ارسنجان بیان کرد:

کشف زمین خواری ۶۰۰ میلیونی در ارسنجان

فرمانده انتظامی شهرستان ارسنجان از رفع تصرف ۳۵ هزار متر از اراضی به ارزش ۶۰۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.