شهرستان استهبان - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • استهبان به شدت نیازمند ۲ درصد اعتبارات نفت و گاز است

    استهبان به شدت نیازمند ۲ درصد اعتبارات نفت و گاز است

    به گزارش اول فارس ،محمد مهدی شرفی اظهار داشت: در برنامه آمایشی سرزمینی کل کشور در سال ۸۷ که مناطق برخوردار و محروم شناسایی شدند، شهرستان استهبان به دلیل برخورداری از شاخص‌هایی چون آب، برق و جاده، برخوردار قلمداد شد و به همراه شهرستان آباده از اعتبارات نفت و گازی که به مناطق محروم تعلق […]