شهرستان جدید فارس
انتصاب جوانان و بانوان بعنوان فرماندار در۷ شهرستان جدید فارس

انتصاب جوانان و بانوان بعنوان فرماندار در۷ شهرستان جدید فارس

جوانان و بانوان توانمند، در اولویت انتخاب برای فرمانداری شهرستان‌های جدید در فارس هستند.به گزارش اول فارس، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس با اشاره به مصوبه دهم مهرماه گذشته هیات دولت مبنی بر تشکیل ۷ شهرستان جدید فارس گفت: به زودی با انتصاب هفت سرپرست برای فرمانداری شهرستان‌های تازه تاسیس مصوبه دولت اجرایی می‌شود