شهرستان شيراز
مسابقه دو و میدانی بانوان پیشکسوت فارس برگزار شد

مسابقه دو و میدانی بانوان پیشکسوت فارس برگزار شد

مسابقه دو و میدانی بانوان پیشکسوت فارس صبح امروز در پیست دو میدانی ورزشگاه حافظیه برگزار شد. به گزارش اول فارس ، دراین مسابقه که با حضور دوندگان زن رده های سنی مختلف پیشکسوتان و با حضور بهتاش فضلی رییس هیات ورزشهای همگانی شهرستان شیراز و سرکار خانم شمس نایب رییس ، محمد رضا جعفری دبیر