شهرستان های زرد فارس
کرونا استان فارس را زرد کرد: اسامی شهرستانهای زرد کرونایی

کرونا استان فارس را زرد کرد: اسامی شهرستانهای زرد کرونایی

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت:شهرستان های اقلید، مرودشت، سپیدان، رستم، خرامه، سروستان، کوار، فراشبند، فیروزآباد، مُهر، خُنج و گراش،رنگ آبی وسایر شهرستان های فارس زرد هستند. به گزارش اول فارس ، دکتر روح اله حسینی بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام آخرین آمارهای مربوط به کرونا ویروس در استان فارس گفت: از ابتدای شیوع این