شهرستان کوه چنار - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • دهستانها و بخش های تابعه شهرستان جدید کوه چنار در فارس

    دهستانها و بخش های تابعه شهرستان جدید کوه چنار در فارس

    هیئت دولت ضمن موافقت با ایجاد دو دهستان و یک شهرستان، انتزاع شش روستا از تعدادی دهستان، منفک شدن دو دهستان از دو بخش و تغییر مرکز دو دهستان در استان فارس را به تصویب رساند. به گزارش اول فارس ،  هیئت وزیران در جلسه ۱۰ مهر ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد قانون تعاریف […]