شهرهایی که مسکن ملی دارد - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس