شهرهای موشکی
نگاه کنید|شهرهای موشکی ایران در دل کوه

نگاه کنید|شهرهای موشکی ایران در دل کوه

 شهرهای موشکی ایران تونل‌هایی هستند که در دل کوه و با استفاده از ماشین ‌آلات ویژه و مهندسی خاص، حفاری می‌شوند. این تونل‌های زیرزمینی تعداد زیادی موشک‌ بالستیک را در خود جای داده و بخش قابل توجهی از آن‌ها، در آماده باش کامل است. کشور‌های جمهوری اسلامی ایران، چین، روسیه و چند کشور دیگر از تونل‌های زیرزمینی برخوردار هستند و در ادامه،