شهرهای کرونایی
آخرین رنگ‌بندی کرونایی شهر‌های کشور بر اساس ماسک

آخرین رنگ‌بندی کرونایی شهر‌های کشور بر اساس ماسک

طبق آخرین بروز رسانی رنگ‌بندی شهرستان‌ها در اپلیکیشن ماسک، از شنبه ۱۰ شهر قرمز، ۲۳ شهر نارنجی، ۱۶۳ شهر زرد و ۲۵۲ شهر آبی داریم. به گزارش اول فارس ، طبق آخرین بروز رسانی وضعیت رنگ‌بندی رسمی شهرستان‌ها در اپلیکیشن ماسک وزارت بهداشت، از شنبه ۲۷ دی ماه، ۱۰ شهرستان که همگی در مازندران قرار