شهروندان شیراز
سنگ دروازه قرآن منفجر میشود/شهروندان شیراز  به دروازه قرآن نیایند
معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز

سنگ دروازه قرآن منفجر میشود/شهروندان شیراز به دروازه قرآن نیایند

 معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز گفت: سنگ ناایمن در ارتفاعات مشرف به آرامگاه خواجوی کرمانی و دروازه قرآن، شنبه با روش انفجار نرم، خرد و برداشته خواهد شد.به گزارش اول فارس ، حسین آرگیو چهارشنبه  با بیان اینکه این عملیات اجرایی ظرف چند ساعت به اتمام خواهد رسید، ادامه داد: شهروندان شیرازی و مسافران این