شهرک اکباتان
شرح کشتار بیرحمانه اعضای خانواده خرمدین توسط قاضی شهریاری

شرح کشتار بیرحمانه اعضای خانواده خرمدین توسط قاضی شهریاری

به گزارش اول فارس به نقل از قوه قضاییه، قاضی محمد شهریاری سرپرست دادسرای جنایی تهران در باره پرنده قتل بابک خرمدین گفت: در بیست و ششم اردیبهشت سال ۱۴۰۰ در ساعت سه و بیست و پنج دقیقه بامداد حسب اعلام کلانتری صد و سی و پنج آگاهی مبنی بر اینکه قطعاتی از جسد یک