شهرک قصر قمشه - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس