شهریه دانشگاه آزاد - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • تغییر شیوه محاسبه شهریه در دانشگاه آزاد
    رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اعلم کر

    تغییر شیوه محاسبه شهریه در دانشگاه آزاد

    رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: گاهی دوستان ما در آموزش عالی توجه ندارند که این نوع نظام علمی که غرب درست کرده است، یک هژمونی دارد و ادبیات خاص خود را تحمیل می‌کند