شهریه مدارس غیر دولتی - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس