شهریه مدرسه
قیمت های نجومی مدارس غیرانتفاعی در شیراز و ترک تحصیل فرزندان کارگران

قیمت های نجومی مدارس غیرانتفاعی در شیراز و ترک تحصیل فرزندان کارگران

افزایش هزینه‌های تحصیل در مدارس غیرانتفاعی در شهر شیراز بسیاری از والدین را با مشکل مواجه کرده است؛ به طوری که خانوده‌ها باید جهت تحصیل فرزندان‌شان در این مدارس در سال مبلغی حداقل ۳۰ میلیون تومان بپردازند. ایلنا:  افزایش شهریه مدارس غیردولتی از آن جمله موضوعاتی است که این روزها در محافلی که بحث آموزش