شهریورگان
شهریورگان،جشن پاسداشت شهریاری آرمانی |به فرخندگی ۳۰ اَمرداد، جشن شهریورگان

شهریورگان،جشن پاسداشت شهریاری آرمانی |به فرخندگی ۳۰ اَمرداد، جشن شهریورگان

اول فارس | تاریخ ایران : در گاهشماری کهن ایرانی، روز چهارم هر ماه «شهریور» نام دارد و از آنجا که هر گاه نام روز با نام ماه برابر شود آن روز را جشن می‌گیرند و شادمانی می‌کنند، از همین رو، چهارم شهریور به گاهشماری کهن، سی‌ام امرداد به گاهشماری کنونی، «جشن شهریورگان» است که