شهر بیضا
ماجرای تخریب تندیس فرهنگی و تاریخی شهر بیضا از نظر عضو شورای اسلامی

ماجرای تخریب تندیس فرهنگی و تاریخی شهر بیضا از نظر عضو شورای اسلامی

عضو شورای شهر بیضا درخصوص تخریب تندیس هویت فرهنگی و تاریخی مردم بیضا پاسخ داد. به گزارش اول فارس، صدیقه زارع عضو شورای اسلامی شهر بیضا، درباره مطالبی که در فضای مجازی از تخریب نخستین و تنها تندیس هویت فرهنگی و تاریخی مردم بیضا، منتشر شده است، اظهار کرد: هدف از این اقدام این بوده که تندیس را