شهر جدید پرند
بیداد نابسامانی در بازار اجاره مسکن در شهرهای جدید

بیداد نابسامانی در بازار اجاره مسکن در شهرهای جدید

درحالی حدود یکماه به آغاز فصل جابجایی در بازار اجاره مسکن باقیمانده که این بازار در برخی شهرهای جدید کشور در وضعیت نابسامانی به سر می‌برد و نرخ‌ها به‌شدت افزایش یافته است. تسنیم: آخرین گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن (مربوط به اسفند ۱۴۰۲) نشان می‌دهد اجاره‌بها مسکن در شهر تهران و کل مناطق شهری