شهر دوستدار کودک - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • شیراز شهر دوستدار کودک می شود

    شیراز شهر دوستدار کودک می شود

     به گزارش اول فارس ، هادی شهدوست شیرازی گفت: ، شهری است که نیازهای کودکان را در کانون توجه قرار داده و تلاشی در راستای توسعه، مناسب سازی و بسترسازی از منظر کالبدی و اجتماعی شهر برای فعالیت کودکان است تا آنها نیز مانند سایر شهروندان منطبق با نیازهایشان بتوانند در شهر زندگی کنند. شهردار […]