شهر ساسانی - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • کشف یک شهر باستانی جدید در استان فارس

    کشف یک شهر باستانی جدید در استان فارس

    نتایج بررسی باستان شناسی محوطه تاریخی «داراکان فسا» تاکنون بیانگر این بوده که بنیاد اولیه شهر در دوره ساسانی و با نقشه ای نسبتا مستطیل شکل و شبکه بندی داخلی شطرنجی شکل گرفته یا تاسیس شده است.