شهر محل تقاضا
نحوه اصلاح شهر مورد تقاضای متقاضیان مسکن ملی

نحوه اصلاح شهر مورد تقاضای متقاضیان مسکن ملی

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: متقاضیانی که هنگام ثبت‌نام مسکن ملی در انتخاب شهر، اشتباه کرده‌اند در فرصتی که به زودی اعلام خواهد شد امکان اصلاح شهر مورد تقاضا را خواهند یافت. به گزارش اول فارس ، «محمود محمودزاده»  درباره فرصتی که قرار است برای اصلاحیه در ثبت نام مسکن ملی