شهید خدمت
تمامی جانباختگان کادر بهداشت و درمان در اثر کرونا «شهید خدمت» محسوب شوند

تمامی جانباختگان کادر بهداشت و درمان در اثر کرونا «شهید خدمت» محسوب شوند

به گزارش اول فارس به نقل از خانه ملت یحیی ابراهیمی، در رابطه با تصمیم ستاد ملی کرونا برای افرادی که شهید خدمت نام می‌گیرند، گفت: نیرو‌های مسلح طی‌نامه‌ای به مقام معظم رهبری درخواست کردند، تمام نیرو‌های نظامی و انتظامی که در حین خدمت در اثر ابتلا به بیماری کرونا فوت می‌کنند، «شهید خدمت» محسوب