شوراهای اسلامی کار استان فارس
تعطیلی کارخانجات در استان فارس به اوج رسیده است

تعطیلی کارخانجات در استان فارس به اوج رسیده است

رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان فارس گفت: تعطیلی کارخانجات به اوج خود رسیده که امید است در دولت جدید راهکارهایی اتخاذ شود که این تعطیلی‌ها به حداقل برسد.  تسنیم: مهرزاد مویدی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تعطیلی کارخانجات به اوج خود رسیده که امید است در دولت جدید راهکارهایی اتخاذ شود که این