شورای اسلامی کازرون
نامه سرگشاده اعضای شورای شهر کازرون خطاب به آیت الله رئیسی و درخواست ورود بازرسان ویژه

نامه سرگشاده اعضای شورای شهر کازرون خطاب به آیت الله رئیسی و درخواست ورود بازرسان ویژه

به گزارش اول فارس ، نمایندگان مردم کازرون در شورای اسلامی آن شهر نامه ای سرگشاده خطاب به آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه منتشر کردند.  متن کامل نامه اینچنین است : نامه سرگشاده منتخبین مردم در شورای شهر کازرون مبنی بر درخواست ورود بازرسان ویژه به طرح غیر کارشناسی تقسیمات کازرون جهت جلوگیری  از