شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان استان فارس - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • هیئت رئیسه شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان فارس مشخص شد

    هیئت رئیسه شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان فارس مشخص شد

    طی جلسه ای اعضای هیئت رئیسه شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان استان فارس انتخاب شدند. به گزارش اول فارس در این جلسه کرامت الله اکبری به عنوان رییس، مجیب دیانت نایب رئیس اول، محمدصالح صالحی به عنوان نایب رئیس دوم، موژان انصاری به عنوان دبیر، احد قطعی به عنوان رئیس کمیته برنامه ریزی، سعید نظری به […]