شورای شهرصدرا - اول فارس | آخرین اخبار ایران ،جهان و فارس

  • کاربری تجاری و خدماتی شهر صدرا مطابق نیازهای مردم نیست
    رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر صدرا گفت :

    کاربری تجاری و خدماتی شهر صدرا مطابق نیازهای مردم نیست

    سخنگوی شورای شهرصدرا گفت کاربری تجاری و خدماتی شهر صدرا در طرح تفصیلی بر اساس خواسته و نیاز مردم انجام نگرفته است. به گزارش اول فارس ، مهدی کشاورزی با تاکید بر اینکه در اجرای طرح تفصیلی نیازهای مردم در اولویت می باشد نسبت به ساختارهای تعریف شده شهرسازی گفت‌: پیش بینی نقاط تجاری در […]