شورای شهر اصفهان
اسامی نامزدهای انتخابات ششمین دوره شورای شهر اصفهان ۱۴۰۰

اسامی نامزدهای انتخابات ششمین دوره شورای شهر اصفهان ۱۴۰۰

اسامی نهایی نامزدهای انتخاباتی ششمین دوره شورای اسلامی شهر  اصفهان از سوی فرمانداری این شهرستان اعلام شد.  اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر اصفهان در اجرای ماده ۵۴ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی اعلام شد. ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۲۸/۰۳/۱۴۰۰ برگزار می شود و