شورای شهر شيراز
مهدی حاجتی: مردم نامحرم نیستند/ رسانه‌ها، بیرحمانه حمله کنند و مقاومت شهرداری را در دوگانه‌های تبعیض‌آمیز بشکنند
عضو شورای شیراز

مهدی حاجتی: مردم نامحرم نیستند/ رسانه‌ها، بیرحمانه حمله کنند و مقاومت شهرداری را در دوگانه‌های تبعیض‌آمیز بشکنند

عضو شورای شهر شيراز با تصریح اینکه مردم در هیچ حوزه‌ای نامحرم نیستند و باید در جریان امور قرار داشته باشند، از آنچه حذف برخی موارد طرح تعارض منافع عمومی عنوان می‌شد ابراز نگرانی کرد.