شورای عالی اصلاحات
انصاری: طرح پارلمان اصلاحات کارایی ندارد
عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت

انصاری: طرح پارلمان اصلاحات کارایی ندارد

غلامرضا انصاری عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت دلایل مخالفت خود را با طرح پارلمان اصلاحات تشریح کرد و گفت: یش‌نویس موجود در مورد پارلمان اصلاحات کارایی لازم در این زمینه را ندارد و باید به‌صورت مجدد این طرح به احزاب بازگردانده شود.